Talentovaní žáci

Podstatou a klíčovým úkolem naší školy je nejen zajistit úspěšný profesní život žáka prostřednictvím jeho vzdělání a přípravy na maturitu nebo další studium na vysoké škole, ale zejména podporovat všestranný rozvoj vhodným mixem školních vzdělávacích aktivit, které jsou doplněny také aktivitami mimoškolními. V řadách žáků naší školy se setkáváme s aspiranty na studium humanitních oborů. U těchto talentovaných žáků rozvíjíme jejich předpoklady k dalšímu studiu. Při studiu je ale respektován všeobecný vzdělanostní rozměr a akcent na cizí jazyky a globalizované prostředí. Naším záměrem je zejména rozvoj talentu a schopností nadaných dětí, které mají zájem o humanitní obory, s cílem nalézt jejich vhodnou specializaci. K tomu využíváme vyškolených pedagogů a psychologů.