Obecné informace

Studium lze absolvovat ve dvou oborech: Obchodní akademie a Ekonomika a podnikání. Obor Obchodní akademie má dvě profilace. Oběma oborům je společné zaměření se na dva cizí jazyky, resp. na informační technologie a zároveň na všeobecné vzdělání nezbytné pro úspěšné složení maturity, zejména v oblasti jazyka českého. Dále má studium společný důraz na praktické znalosti a uplatnění. Studenti jsou nezávazně zařazeni do jedné z profilací, která je však potvrzována podle schopností a talentu každého z nich až od druhého ročníku.