Mezinárodní maturita IB

Střední škola PRIGO zajistí svým studentům (současně při českém studiu) možnost složení mezinárodní maturity (IB) v rámci dvouletého studijního programu vyučovaného v angličtině (IB DP).
Mezinárodní maturita je potřebná pro studium na prestižních zahraničních univerzitách. V případě volby vhodné struktury mezinárodní maturity a odpovídajícího bodového ohodnocení, umožní její výsledek vysoce pravděpodobné přijetí na nejlepší univerzity na světě, vč. univerzit z TOP 10. Studenti našeho gymnázia se mohou do tohoto prestižního programu přihlásit na sesterském Jazykovém a humanitním gymnáziu PRIGO, které získalo autorizaci pro jeho uskutečňování. Zmíněné studium je pro studenty Střední školy PRIGO zdarma. Budou si také moci zvolit, zda absolvují českou i mezinárodní maturitu, nebo pouze některou z nich. Bližší informace naleznete zde.

Jak to u nás vypadá se můžete dozvědět níže:
PRIGO – Střední školy – On-line DOD
PRIGO video průvodce – škola očima studentů
PRIGO video průvodce – informační zdroje očima učitelů

Mezinárodní maturita je celosvětově uznávaná – Deník PRÁVO

Zahraniční spolupráce je jedna z hlavních priorit, na kterých je založena filozofie školy. V červnu 2019 si 14denní odbornou praxi, která je povinnou aktivitou danou učebními plány, splnili 4 studenti třetího ročníku obchodní akademie v Berlíně. Tři chlapci a jedna dívka byli vybráni na základě jazykových a také odborných znalostí, které prokazovali po dobu svého dosavadního studia. Tento projekt proběhl v rámci aktivity TANDEM – Programu podpory odborných praxí, který je finančně podpořen Česko-německých fondem budoucnosti. Více se můžete dozvědět zde.