Obecné informace

Přijímací řízení pro 1. kolo

Termín pro podání přihlášky pro 1. kolo

Nejzazší termín pro podání přihlášky pro školní rok 2021/2022 je stanoven na 1.3.2021. Přihlášku posílejte poštou doporučeně na předepsaném tiskopise (ke stažení zde) s podacím razítkem nejpozději ze dne 1.3.2021 nebo odevzdejte osobně na sekretariátu školy (U Haldy 200/18, Ostrava-Hrabůvka, pracovní doba sekretariátu je 8:00 – 15:00 hod.). Přihlášku můžete také naskenovat a poslat do 1.3.2021 na e-mail ssp@prigo.cz a originál doložit v den přijímací zkoušky.

Dny otevřených dveří

V případě dobré epidemiologické situace proběhne Den otevřených dveří pouze 6.2.2021 od 10.00 hodin do 12.00 hodin (termín 12.12.2020 a 16.1.2021 byl zrušen).
Individuální návštěvu si můžete domluvit na kontaktním telefonním čísle nebo e-mailu (klikněte zde).
Dne 26.1.2021 v době 10:00- 18:00 hodin se také zúčastníme dne otevřených dveří na on-line veletrhu středních škol Moravskoslezského kraje.

Termín přijímací zkoušky pro 1. kolo

Přijímací zkoušky pro školní rok 2021/2022 v 1. kole přijímacího řízení proběhnou v budově Střední školy PRIGO (U Haldy 200/18, 700 30 Ostrava-Hrabůvka) ve dnech 12.4.2021 a 13.4.2021. Náhradní termíny pro omluvené uchazeče jsou 12.5.2021 a 13.5.2021. Pozvánka k jednotné přijímací zkoušce, kterou v našem systému vystavuje CERMAT a další informace o konání školní přijímací zkoušky, případně rozhodnutí ředitele školy o uznání přijímacího řízení, budou uchazeči zaslány školou písemně poštou a zároveň e-mailem nejpozději 14 dní před termínem konání této zkoušky tj. do 29.3.2021, v závislosti na vygenerování pozvánky CERMATem (změna vyhrazena).