Obecné informace

Termín podání přihlášky pro 1. kolo

Nejzazší termín pro podání přihlášky pro školní rok 2023/2024 je stanoven na 1. března 2023. Přihlášku posílejte poštou doporučeně na předepsaném tiskopise (ke stažení zde) s podacím razítkem nejpozději ze dne 1.3.2023 nebo odevzdejte osobně na sekretariátu školy (U Haldy 200/18, Ostrava-Hrabůvka, pracovní doba sekretariátu je 8:00 – 15:00 hod.). Přihlášku můžete také naskenovat a poslat do 1.3.2023 na e-mail ssp@prigo.cz a originál doložit v den přijímací zkoušky.

Termín přijímací zkoušky pro 1. kolo

Přijímací zkoušky pro školní rok 2023/2024 v 1. kole přijímacího řízení proběhnou v budově Střední školy PRIGO (U Haldy 200/18, 700 30 Ostrava-Hrabůvka) ve dnech 13.4.2023 a 14.4.2023. Náhradní termíny pro omluvené uchazeče jsou 10.5.2023 a 11.5.2023. Pozvánka k jednotné přijímací zkoušce, kterou v našem systému vystavuje CERMAT a další informace o konání školní přijímací zkoušky, případně rozhodnutí ředitele školy o uznání přijímacího řízení, budou uchazeči zaslány školou písemně poštou a zároveň e-mailem nejpozději 14 dní před termínem konání této zkoušky, tj. do 30.3.2023, v závislosti na vygenerování pozvánky CERMATem (změna vyhrazena).

Počet přijímaných žáků

Počty přijímaných studentů budou uvedeny v pozvánce k přijímací zkoušce a jsou uvedeny také na úřední desce.

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří proběhnou 3.12.2022, 14.1.2023, 25.2.2023 vždy v době od 10 do 12 hodin. Prezentace z online dne otevřených dveří. Individuální návštěvu si můžete domluvit na kontaktním telefonním čísle nebo e-mailu (klikněte zde).

PRIGO – Střední školy – On-line DOD