Obecné informace

Přijímací řízení pro 1. kolo

Termín pro podání přihlášky pro 1. kolo

Nejzazší termín pro podání přihlášky pro školní rok 2021/2022 byl stanoven na 1.3.2021. Přihlášku bylo možné posílat poštou doporučeně na předepsaném tiskopise (ke stažení zde) s podacím razítkem nejpozději ze dne 1.3.2021 nebo odevzdat osobně na sekretariátu školy (U Haldy 200/18, Ostrava-Hrabůvka, pracovní doba sekretariátu je 8:00 – 15:00 hod.). Přihlášku bylo možné také naskenovat a poslat do 1.3.2021 na e-mail ssp@prigo.cz a originál doložit v den přijímací zkoušky.

Informace o dalších kolech přijímacího řízení budou zveřejněny v této sekci.

Termín přijímací zkoušky pro 1. kolo

Přijímací zkoušky pro školní rok 2021/2022 v 1. kole přijímacího řízení proběhnou v budově gymnázií PRIGO (Mojmírovců 1002/42, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory) ve dnech 3.5.2021 a 4.5.2021. Náhradní termíny pro omluvené uchazeče jsou 2.6.2021 a 3.6.2021. Pozvánka k jednotné přijímací zkoušce, kterou v našem systému vystavuje CERMAT a další informace o konání školní přijímací zkoušky, případně rozhodnutí ředitele školy o uznání přijímacího řízení, budou uchazeči zaslány školou písemně poštou a zároveň e-mailem nejpozději 14 dní před termínem konání této zkoušky tj. do 19.4.2021, v závislosti na vygenerování pozvánky CERMATem (změna vyhrazena).

Upozorňujeme uchazeče o studium na povinnost vyplývající z Opatření obecné povahy    č. MSMT-4337/2021-7 vydané ministrem školství dne 6.4.2021. Účastnit se přijímací zkoušky je možno, pokud:

  1. uchazeč nemá příznaky onemocnění  COVID-19 a zároveň,
  2. se prokáže výsledkem negativního POC antigenního či RT-PCR testu ne starším než 7 dnů před konáním zkoušky.

Dle čl. IV. Mimořádného opatření č. MZDR 14592/2021-1/min/kan vydaného ministrem zdravotnictví ze dne 6.4.2021 má povinnost uchazeče na jeho žádost otestovat škola, ve které je aktuálně žákem (Vaše základní škola).

Prosíme tedy všechny uchazeče, aby si k přijímací zkoušce přinesli výsledek některého z výše uvedených testů, jinak je nebudeme moci k přijímací zkoušce připustit.

Dny otevřených dveří

Z důvodu aktuální epidemiologické situace se dny otevřených dveří přímo v budově školy nekonají. Stále probíhá online den otevřených dveří, prezentaci můžete zhlédnout zde.
Individuální návštěvu si můžete domluvit na kontaktním telefonním čísle nebo e-mailu (klikněte zde).

PRIGO – Střední školy – On-line DOD