Obecné informace

Termín podání přihlášky pro 1. kolo

Nejzazší termín pro podání přihlášky pro školní rok 2023/2024 byl stanoven na 1. března 2023. Přihlášku bylo možné posílat poštou doporučeně na předepsaném tiskopise (ke stažení zde) s podacím razítkem nejpozději ze dne 1.3.2023 nebo odevzdat osobně na sekretariátu školy (U Haldy 200/18, Ostrava-Hrabůvka, pracovní doba sekretariátu je 8:00 – 15:00 hod.). Přihlášku bylo možné také naskenovat a poslat do 1.3.2023 na e-mail ssp@prigo.cz a originál doložit v den přijímací zkoušky.

Termín přijímací zkoušky pro 1. kolo

Přijímací zkoušky pro školní rok 2023/2024 v 1. kole přijímacího řízení proběhnou v budově Střední školy PRIGO (U Haldy 200/18, 700 30 Ostrava-Hrabůvka) ve dnech 13.4.2023 a 14.4.2023. Náhradní termíny pro omluvené uchazeče jsou 10.5.2023 a 11.5.2023. Pozvánka k jednotné přijímací zkoušce, kterou v našem systému vystavuje CERMAT a další informace o konání školní přijímací zkoušky, případně rozhodnutí ředitele školy o uznání přijímacího řízení, budou uchazeči zaslány školou písemně poštou a zároveň e-mailem nejpozději 14 dní před termínem konání této zkoušky, tj. do 30.3.2023, v závislosti na vygenerování pozvánky CERMATem (změna vyhrazena).

Počet přijímaných žáků

S ohledem na zachování vysoké kvality žáků a z důvodu zajištění individuálního přístupu k žákům a studentům je, i přes vysoký zájem, pro školní rok 2023/2024 předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro 1. kolo 16 žáků do oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika, 25 žáků do oboru Veterinářství, 31 žáků do oboru Ekonomika a podnikání, 20 žáků do oboru Obchodní akademie.

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří již proběhly.
Prezentace z online dne otevřených dveří. Individuální návštěvu si můžete domluvit na kontaktním telefonním čísle nebo e-mailu (klikněte zde).

PRIGO – Střední školy – On-line DOD