Obecné informace

Přijímací řízení pro 3. kolo

Termín pro podání přihlášky pro 3. kolo

Ředitel školy vyhlásil dne 21.7.2021 třetí kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 pro všechny obory. Přihlášky můžete zasílat do 28.7.2021. Zbývá pouze 1 volné místo pro obor Obchodní akademie, 1 volné místo pro obor Veterinářství, 1 volné místo pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, 1 volné místo pro obor Ekonomika a podnikání. Přihlášku můžete posílat poštou doporučeně na předepsaném tiskopise (ke stažení zde) s podacím razítkem nejpozději ze dne 28.7.2021 nebo přednostně odevzdat osobně na sekretariátu školy (Mojmírovců 1002/42, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, pracovní doba sekretariátu je 8:00 – 15:00 hod.). Přihlášku je možné také naskenovat a poslat do 28.7.2021 na e-mail ssp@prigo.cz a originál doložit v den odevzdání zápisového lístku. Povinnou součástí přijímacích zkoušek není státní přijímací zkouška. Výsledky přijímacího řízení budou vyhlášeny na webových stránkách školy 10.8.2021 v odpoledních hodinách. Kritéria pro 3. kolo přijímacího řízení naleznete níže.

Termín přijímací zkoušky pro 3. kolo

Přijímací zkouška pro školní rok 2021/2022 ve 3. kole přijímacího řízení proběhne v budově gymnázia PRIGO (Mojmírovců 1002/42, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory) dne 9.8.2021 v 11:30 hodin. Pozvánka k přijímací zkoušce, případně rozhodnutí ředitele školy o uznání přijímacího řízení, budou uchazeči zaslány školou písemně poštou a zároveň e-mailem nejpozději 28.7.2021.

Dny otevřených dveří

Z důvodu aktuální epidemiologické situace se dny otevřených dveří přímo v budově školy nekonají. Stále probíhá online den otevřených dveří, prezentaci můžete zhlédnout zde.
Individuální návštěvu si můžete domluvit na kontaktním telefonním čísle nebo e-mailu (klikněte zde).

PRIGO – Střední školy – On-line DOD