Obecné informace

Přijímací řízení pro 2. kolo pro denní formu vzdělávání

Termín pro podání přihlášky pro 2. kolo

Ředitel školy vyhlásil dne 13.5.2022 druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 pouze pro obor Ekonomika a podnikání a obor Obchodní akademie. Přihlášky bylo možné zasílat do 19.5.2022. Přihlášku bylo možné posílat poštou doporučeně na předepsaném tiskopise (ke stažení zde) s podacím razítkem nejpozději ze dne 19.5.2022 nebo osobně na sekretariátu školy (Mojmírovců 1002/42, Ostrava-Mariánské Hory, pracovní doba sekretariátu je 8:00 – 15:00 hod.). Přihlášku bylo možné také naskenovat a poslat do 19.5.2022 na e-mail ssp@prigo.cz a originál doložit v den přijímací zkoušky. Povinnou součástí přijímacích zkoušek nebude jednotná (státní) přijímací zkouška. Kritéria pro 2. kolo přijímací zkoušky naleznete níže. Do oborů Předškolní a mimoškolní pedagogika, Veterinářství druhé kolo přijímacího řízení nebude již pravděpodobně vypisováno.

Termín přijímací zkoušky pro 2. kolo

Přijímací zkouška pro školní rok 2022/2023 v 2. kole přijímacího řízení proběhne v budově střední školy PRIGO (U Haldy 200/18, 700 30 Ostrava-Hrabůvka) dne 30.5.2022 v 8:30 hodin. Pozvánka k přijímací zkoušce, případně rozhodnutí ředitele školy o uznání přijímacího řízení, budou uchazeči zaslány školou písemně poštou a zároveň e-mailem nejpozději 28.5.2022.

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří již proběhly. Prezentace z online dne otevřených dveří. Individuální návštěvu si můžete domluvit na kontaktním telefonním čísle nebo e-mailu (klikněte zde).

PRIGO – Střední školy – On-line DOD