Mezinárodní spolupráce

Zahraniční spolupráce je jedna z hlavních priorit, na kterých je založena filozofie školy. V červnu 2019 si 14denní odbornou praxi, která je povinnou aktivitou danou učebními plány, splnili 4 studenti třetího ročníku obchodní akademie v Berlíně. Tři chlapci a jedna dívka byli vybráni na základě jazykových a také odborných znalostí, které prokazovali po dobu svého dosavadního studia. Tento projekt proběhl v rámci aktivity TANDEM – Programu podpory odborných praxí, který je finančně podpořen Česko-německých fondem budoucnosti. Více se můžete dozvědět zde.

PRIGO spolupracuje s více jak 20 zahraničními školami, počínaje Velkou Británií, Francií, Německem a Rakouskem, přes americké školy a několika čínskými školami konče (klikněte zde). Mezinárodní výměna studentů a pedagogů umožňuje akcelerovat jazykové kompetence. Vzdělání našich studentů pak získává mezinárodní rozměr. Studentům i pedagogům tak nabízíme krátkodobé i delší studijní či pracovní pobyty.