O střední škole

Střední škola PRIGO působí v Ostravě již 27 let. Je součástí skupiny škol PRIGO, které poskytují vzdělávání na všech stupních vzdělávací soustavy. Vychází z aplikace unikátního, ochrannou známkou chráněného přístupu PriorityGO, který je kombinací individualizace výuky, moderních didaktických metod a respektování výzev současné společnosti. Vzdělávání je u nás vnímáno jako celoživotní filozofie a kontinuální přístup k životu, a nikoliv jako prostředek k dosažení jiných cílů.

Naše střední škola poskytuje v Ostravě vzdělání v programu Mezinárodní obchodní akademie a Ekonomika a podnikání ve sportu. V obou oborech se soustřeďujeme na mezinárodní prvek. V programu Mezinárodní obchodní akademie nabízíme ekonomickou nebo právní profilaci, podle toho, zda chce student po ukončení střední školy studovat na ekonomických nebo právnických fakultách. V programu Ekonomika a podnikání ve sportu se zaměřujeme na studenty, kteří chtějí ve sportovní oblasti pracovat nebo podnikat. Připravili jsme dva obory, jejichž absolventi splňují požadavky na regulované povolání v této oblasti: Předškolní a mimoškolní pedagogika a Veterinářství. Máme povolení MŠMT k výuce některých předmětů v cizím jazyce. Zároveň spolupracujeme s mnoha zahraničními, ale i tuzemskými institucemi.

Střední škola PRIGO v Ostravě vychází jako jediná v regionu z premisy, že talentovaný žák s velmi dobrým prospěchem ze základní školy nepatří pouze na gymnázia. Po ukončení studia a úspěšném složení maturity nalezne absolvent výborné uplatnění v praxi. Většina studentů pak pokračuje ve vysokoškolském studiu nebo studiu na vyšších odborných školách.

Talentovaní studenti

Podstatou a klíčovým úkolem naší školy je nejen zajistit úspěšný profesní život studenta prostřednictvím jeho vzdělání a přípravy na maturitu nebo další studium na vysoké škole, ale zejména podporovat všestranný rozvoj vhodným mixem školních vzdělávacích aktivit, které jsou doplněny také aktivitami mimoškolními. V řadách studentů naší školy se setkáváme s aspiranty na studium humanitních, ekonomických, pedagogických, zdravotnických nebo přírodovědných oborů. U těchto talentovaných studentů rozvíjíme jejich předpoklady k dalšímu studiu. Při studiu je ale respektován všeobecný vzdělanostní rozměr a akcent na cizí jazyky a globalizované prostředí. Naším záměrem je zejména rozvoj talentu a schopností nadaných studentů, kteří mají zájem o humanitní, ekonomické, pedagogické, zdravotnické nebo přírodovědné obory, s cílem nalézt jejich vhodnou specializaci. K tomu využíváme vyškolených pedagogů a psychologů.

Mentoring

Osobní přístup je jednou z priorit konceptu PriorityGO, který uplatňujeme na všech našich školách. Na základě propojení skupiny škol PRIGO a toho, že tato zahrnuje všechny stupně vzdělávání, máme unikátní možnost nabídnout našim studentům zapojení do nového systému BuddyGo. Ten posouvá slovní spojení „osobní přístup“ na vyšší úroveň. Cílený mentoring propojuje rozdílné stupně vzdělávání skupiny škol PRIGO. Rozvíjí tak u studentů v dnešní době velmi ceněné vlastnosti, jakými jsou zodpovědnost a aktivita na straně mentorů, a zároveň vede ke snadnější integraci mentorovaných.

Nová škola, nové prostředí, noví spolužáci a pedagogové – v PRIGO bereme osobní přístup opravdu vážně. Pro každého studenta najdeme kamaráda Buddyho z vyššího vzdělávacího stupně. Buddy tě školou provede, dá tip na zajímavé školní akce a stane se tvým parťákem. Samota tě nikdy trápit nebude. S Buddym budete tvořit úspěšný tým, který může třeba reprezentovat školu na různých akcích, ale i tým dvou kamarádů, kteří si vzájemně pomáhají.

Na střední škole je mentoring důležitý hlavně v úplném začátku studia, než se studenti zorientují a vytvoří si vlastní školní sociální skupinu. Zkušený Buddy už perfektně zná systém školy a orientuje se ve školních i mimoškolních aktivitách. Nově nastupující studenti tedy mají kontakt na Buddyho, o jehož zkušenosti se mohou ve složitém přechodovém období opřít. Stačí napsat e-mail nebo zprávu na Messenger a mít tak vždy přesně ty informace, které dostat potřebují.

Na to, jak vypadá mentoring ve školách PRIGO, se můžete podívat zde.

Mezinárodní spolupráce

Zahraniční spolupráce je jedna z hlavních priorit, na kterých je založena filozofie školy. V červnu 2019 si 14denní odbornou praxi, která je povinnou aktivitou danou učebními plány, splnili 4 studenti třetího ročníku obchodní akademie v Berlíně. Tři chlapci a jedna dívka byli vybráni na základě jazykových a také odborných znalostí, které prokazovali po dobu svého dosavadního studia. Tento projekt proběhl v rámci aktivity TANDEM – Programu podpory odborných praxí, který je finančně podpořen Česko-německých fondem budoucnosti. Více se můžete dozvědět zde.

PRIGO spolupracuje s několika desítkami zahraničních škol po celém světě, např. ve Velké Británii, USA, Německu, Francii, Rakousku, Polsku, Slovensku a mnoho dalších. Mezinárodní výměna studentů a pedagogů umožňuje akcelerovat jazykové kompetence. Vzdělání našich studentů pak získává mezinárodní rozměr. Studentům i pedagogům tak nabízíme krátkodobé i delší studijní či pracovní pobyty.

Našim středoškolským studentům poskytujeme program International Baccalaureate Diploma Programme (IB DP). Jedná se o studijní program, který je zakončený prestižní mezinárodní maturitou (IB). Ta je potřebná pro studium na všech zahraničních univerzitách a její dobrý výsledek umožní vysoce pravděpodobné přijetí na nejlepší univerzity na světě.