Školné a stipendium

Školné

S potěšením konstatujeme, že Strategická rada PRIGO potvrdila na svém zasedání výrazně snížené školné ve všech středních školách skupiny PRIGO, a plně vyhověla návrhu vedení jednotlivých škol. Jsme rádi, že i v této nelehké době můžeme udržet pro všechny nízké, příznivé a zvýhodněné školné a děkujeme tímto také našim donátorům.

Školné pro studenty bez vážných kázeňských prohřešků, kteří zahájí studium od školního roku 2024/2025, je stanoveno (po zahrnutí všech zvýhodnění a dotací ze stipendijního fondu) ve výši 1 990 Kč měsíčně (platba 12 měsíců) nebo se slevou celkově pouze 19 900 Kč ročně, a to v případě jednorázové platby provedené do 30.6.2024. Zvýhodněné školné je garantováno po celou dobu studia. Platební podmínky stanoví smlouva o studiu.

Standardní školné, mimo tuto zvýhodněnou akci, je přitom ve výši 9 990 Kč měsíčně (platba 12 měsíců) nebo 99 900 Kč ročně v případě jednorázové splátky. Dotace nad rámec zvýhodněného školného je hrazena ze stipendijního fondu.

Strategická rada PRIGO potvrdila nulové školné v programu Obchodní akademie. Dále stanovila nulové školné pro program mezinárodní maturity International Baccalaureate pro všechny studenty ze středních škol PRIGO. Tento program je vstupenkou na prestižní světové univerzity.

Platba

Číslo účtu: 2131131608/8040
Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: rodné číslo studenta
Zpráva pro příjemce: rodné číslo, účel platby, příjmení a jméno (příklad vzorové zprávy: XXXXXX/1234, školné 2023/24, Novák Jan)

Stipendium

Strategická rada PRIGO také potvrdila program sociálních stipendií pro talentované studenty a také program prospěchových a vědeckých stipendií pro všechny studenty gymnázií a středních škol ze skupiny PRIGO. Bližší informace jsou k dispozici na studijním oddělení.