Školné a stipendium

Školné

S potěšením konstatujeme, že Strategická rada PRIGO potvrdila na svém lednovém zasedání výrazně snížené školné ve všech středních školách skupiny PRIGO, a plně vyhověla návrhu vedení jednotlivých škol. Jsme rádi, že i v této nelehké době můžeme udržet pro všechny nízké, příznivé a zvýhodněné školné a děkujeme tímto také našim donátorům.

Školné pro studenty bez vážných kázeňských prohřešků, kteří zahájí studium od školního roku 2023/2024, je stanoveno (po zahrnutí všech zvýhodnění a dotací ze stipendijního fondu) ve výši 1 990 Kč měsíčně (platba 12 měsíců) nebo se slevou celkově pouze 19 900 Kč ročně, a to v případě jednorázové platby provedené do 30.6.2023. Zvýhodněné školné je garantováno po celou dobu studia. Platební podmínky stanoví smlouva o studiu.

Standardní školné, mimo tuto zvýhodněnou akci, je přitom ve výši 9 990 Kč měsíčně (platba 12 měsíců) nebo 99 900 Kč ročně v případě jednorázové splátky. Dotace nad rámec zvýhodněného školného je hrazena ze stipendijního fondu.

Strategická rada PRIGO potvrdila nulové školné v programu Ekonomika a podnikání. Dále stanovila nulové školné pro program mezinárodní maturity International Baccalaureate pro všechny studenty ze středních škol PRIGO. Tento program je vstupenkou na prestižní světové univerzity.

Platba

Číslo účtu: 373657363/0300
Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: rodné číslo studenta
Zpráva pro příjemce: rodné číslo, účel platby, příjmení a jméno (příklad vzorové zprávy: XXXXXX/1234, školné 2023/24, Novák Jan)

Stipendium

Strategická rada PRIGO také potvrdila program sociálních stipendií pro talentované studenty a také program prospěchových a vědeckých stipendií pro všechny studenty gymnázií a středních škol ze skupiny PRIGO. Bližší informace jsou k dispozici na studijním oddělení.