Talentovaní studenti

Podstatou a klíčovým úkolem naší školy je nejen zajistit úspěšný profesní život studenta prostřednictvím jeho vzdělání a přípravy na maturitu nebo další studium na vysoké škole, ale zejména podporovat všestranný rozvoj vhodným mixem školních vzdělávacích aktivit, které jsou doplněny také aktivitami mimoškolními. V řadách studentů naší školy se setkáváme s aspiranty na studium humanitních, ekonomických, pedagogických, zdravotnických nebo přírodovědných oborů. U těchto talentovaných studentů rozvíjíme jejich předpoklady k dalšímu studiu. Při studiu je ale respektován všeobecný vzdělanostní rozměr a akcent na cizí jazyky a globalizované prostředí. Naším záměrem je zejména rozvoj talentu a schopností nadaných studentů, které mají zájem o humanitní, ekonomické, pedagogické, zdravotnické nebo přírodovědné obory, s cílem nalézt jejich vhodnou specializaci. K tomu využíváme vyškolených pedagogů a psychologů.