Profilace

63-41M/02 Obchodní akademie (právní profilace)

V této profilaci je omezená výuka matematiky na nezbytné minimum dané rámcovým vzdělávacím programem pro obchodní akademie, které je ale dostatečné pro všeobecný přehled. Naopak je posílena výuka logiky a obecných studijních předpokladů, které jsou nutné pro přijímací řízení na právnických fakultách nebo pro studium na těchto školách. Dále je podpořena i oblast společenských věd, která je obvyklejší spíše pro gymnázia. Na rozdíl od všeobecných gymnázií se téměř nemusí vyučovat problematika přírodních věd, naopak se žáci soustředí na praktické kompetence, zejména ekonomického charakteru. Součástí výuky na naší ekonomické škole jsou aktivity profesorů a docentů z právnických fakult. To vše také se zaměřením na zvládnutí dvou cizích jazyků.

Učební plán a školní vzdělávací program (ke stažení zde).

63-41M/02 Obchodní akademie (ekonomická profilace)

U profilace ekonomické lyceum je omezena výuka společenských věd a minimalizována výuka věd přírodních, a to pouze na minimální úroveň stanovovanou MŠMT. Podpořeny jsou zejména ekonomické disciplíny.

Učební plán a školní vzdělávací program (ke stažení zde).

63-41M/01 Ekonomika a podnikání

V oboru vycházíme ze zázemí mezinárodní obchodní akademie, avšak s detailnějším zaměřením se na praktickou stránku studia i života. Připravujeme na zdárné složení maturitní zkoušky, ale ve větší míře nepředpokládáme přípravu pro vysokoškolská studia. Absolventi tohoto oboru jsou vybaveni pro podnikání v rámci živnostenského oprávnění nebo v obchodních korporacích malé a střední velikosti, a to jak po ekonomické, tak právní stránce. Po úspěšném ukončení školní docházky se již přímo účastní podnikání vlastním jménem nebo ve větší skupině, popř. pokračují ve studiu na vyšší odborné škole, která je také prakticky orientovaná. Úzce spolupracujeme s partnerskou Vyšší odbornou školou PRIGO (klikněte zde), která se zaměřuje na obecně právní činnost. V tomto oboru je omezená výuka matematiky na nezbytné minimum dané rámcovým vzdělávacím programem pro obor Ekonomika a podnikání, které je ale dostatečné pro všeobecný přehled. Na rozdíl od všeobecných gymnázií se téměř nemusí vyučovat problematika přírodních věd, naopak se studenti soustředí na praktické kompetence, zejména ekonomického charakteru, a to ještě intenzivněji než je v oboru Obchodní akademie.

Učební plán a školní vzdělávací program (ke stažení zde).