Poplatky spojené se studiem

Na Vysoké škole sociálně správní jsme si vědomi mnohdy tíživé sociální situace uchazečů, studentů a jejich rodin. Proto Vám umožníme nejprve studovat a poté platit školné. Víme, že Vás dokážeme připravit pro výkon budoucího povolání a zajistit Vám vysokou uplatnitelnost na trhu práce. Proto také víme, že nám své studium v budoucnu uhradíte. Nabízíme Vám možnost odkladu platby školného až na dobu po ukončení studia, a to až v délce šesti let od ukončení studia. To znamená, že školné můžete začít splácet až po devíti letech od zahájení studia. Možnost odkladu se nevztahuje na studium oboru Sociální práce v kombinované formě. Konkrétní podmínky platby za studium si můžete sjednat smluvně ještě před zahájením studia.

Výše školného pro studenty přijaté ke studiu v akademickém roce 2018/2019

Studijní obor Veřejná ekonomika a správa

Prezenční forma studia

Školné při platbě na akademický rok: 19.900,- Kč
Školné při 12 měsíčních splátkách: 1.990,- Kč/měsíc

Stipendium ve výši 500,- až 2.000,- Kč/měsíc

Kombinovaná forma studia

Školné při platbě na akademický rok: 24.900,- Kč
Školné při 12 měsíčních splátkách: 2.490,- Kč/měsíc

Stipendium ve výši 500,- až 2.000,- Kč/měsíc

Elitní studium v Ostravě

Prezenční forma studia

Školné při platbě na akademický rok: 0,- Kč
Školné při 12 měsíčních splátkách: 0,- Kč/měsíc

Stipendium minimálně ve výši 1.000,- Kč/měsíc

Studijní obor Management v sociální sféře

Prezenční forma studia

Školné při platbě na akademický rok: 19.900,- Kč
Školné při 12 měsíčních splátkách: 1.990,- Kč/měsíc

Stipendium ve výši 500,- až 2.000,- Kč/měsíc

Kombinovaná forma studia

Školné při platbě na akademický rok: 24.900,- Kč
Školné při 12 měsíčních splátkách: 2.490,- Kč/měsíc

Stipendium ve výši 500,- až 2.000,- Kč/měsíc

Studijní obor Sociální práce

Prezenční forma studia

Školné při platbě na akademický rok: 24.900,- Kč
Školné při 12 měsíčních splátkách: 2.490,- Kč/měsíc

Stipendium ve výši 500,- až 2.000,- Kč/měsíc

Kombinovaná forma studia

Školné při platbě na akademický rok: 32.900,- Kč
Školné při 12 měsíčních splátkách: 2.990,- Kč/měsíc

Stipendium ve výši 500,- až 2.000,- Kč/měsíc